до 65 % намаления тази седмица
до 65 % намаления тази седмица

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Политика за защита на лични данни

Гарантирането на правото на защита на личните данни за нас е основен ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни.

С представяне на настоящите правила имаме за цел да ви разясним каква информация събираме за Ввас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Обработването на Вашите данни за посочените по-долу цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ТЕНДЕНО и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията относно приложимата счетоводна и данъчна отчетност.

Ние ще използваме Вашите лични данни, като цяло за следните цели:

- обработване на поръчки

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките или закупените стоки

- връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби и Общите условия за пазаруване от сайта;

- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби и Общите условия за пазаруване от сайта;

- даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите;

Използваме данните Ви за управление и изпълнение на направените от Вас поръчки в електронния магазин на ТЕНДЕНО. Данните се съхраняват за срока на активност на поръчката, след което се архивират.

Направените от Вас поръчки в електронния магазин се съхраняват в срок от 5 години от извършване на поръчката съгласно изискванията приложимата счетоводна и данъчна отчетност, дори и при изтриване на информация за конкретна поръчка.

Данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия рекламен бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки, ако сте избрали тази опция.

Ако сте наш клиент, Вашите данни ще се използват за точното изпълнение на договора, в т.ч. осъществяване на доставка до Вас, както и за точното и правилно счетоводно и данъчно отчитане на тези дейности.

За поръчка през нашия електронен магазин е необходимо да ни предоставите следните данни:

- Име и фамилия;

- Електронна поща;

- Адрес за доставка;

- Телефонен номер за контакт;

- Други данни за връзка с Вас; (например избран доставчик, желан час на доставка и др. подобни)

Вашите права по отношение на личните данни

1. Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време. Допълнителна информация можете да получите като се свържете с нас на имейл адрес: sales@tendeno.com

2. Имате правото да коригирате и променяте данните си. Ако не го направите успешно, допълнителни указания можете да получите като се свържете с нас на имейл адрес: sales@tendeno.com

3. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити („право да бъдеш забравен“). Може да се обърнете към нас на имейл адрес: sales@tendeno.com, за да извършим това от Ваше име.

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни. Имате право да се обърнете към нас на имейл адрес: sales@tendeno.com, за да извършим това от Ваше име.

Вече извършени поръчки, преди оттеглянето на съгласието, се съхраняват в рамките на сроковете за целите на изпълнение на задълженията относно приложимата счетоводна и данъчна отчетност.

Имате право по всяко време чрез имейл до нас да се откажете от получаване на нашия бюлетин или друга информация за предлаганите от нас стоки.

При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори и трети лица с цел осъществяване на доставката на поръчаните стоки, с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации.

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

- доставчици на куриерски услуги;

- доставчици на платежни/ банкови услуги;

- доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

- доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

- застрахователни компании;

- доставчици на ИТ услуги;

- други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги;

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Личните Ви данни се съхраняват извън територията на Европейския съюз. Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в САЩ.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни.

Въпроси относно защита на личните данни може да ни изпратите на адрес: sales@tendeno.com